Årsmøte i skiklubben for 2016

Postet av Stor-Elvdal Skiklubb den 18. Mar 2016

Årsmøtet avholdes i Storstua på formannskapsrommet onsdag 30.3.16 kl. 18.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver

3. Årsmeldinger

4. Regnskap for 2015

5. Innkomne saker

6. Medlemskontigent for 2017

7. Budsjett for 2016

8. Valg


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret v/Bjørn Grønvold i hende senest en uke før årsmøtedato.

Frasigelse av verv må meldes til Wenche Sundli senest en uke før årsmøtedato.

18.3.16

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.